Tag: Logo Line art

Thiết kế logo chưa bao giờ là một công việc dễ dàng kể cả với các designer không chuyên hay tập sự. Nếu bạn đang bí ý tưởng cho thiết kế của mình, sao không thử bắt đầu với line art logo? Một trong những phong trendy và rất thân thiện với công chúng mà bạn không thể bỏ qua.

Tags: , , , , ,

Continue reading